Skip to main content

Své bydlení s námi můžete plánovat již dnes.

Sjednejte si schůzku.

1. Fáze
2023

Pořízení územní studie pro výstavbu chystaného projektu (rezervace vybrané nemovitosti možná).

2. Fáze
2023 - 2024
  • Převzetí pozemků.
  • Demolice a kácení.
  • Parcelace.

Získání územního souhlasu (rezervace vybrané nemovitosti možná, smlouva o smlouvě budoucí kupní na vybranou nemovitost).

3. Fáze
2025
  • Budování infstratruktury na pozemku.
  • Realizace domů.
4. Fáze
2026 - 2027

Realizace a dokončování staveb (venkovní úpravy, úklid, kolaudace, převod vlastnictví, předání).